หน้าหลัก
Tuesday, 27 June 2017
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
นโยบายการปฏิบัติงาน
นโยบายการปฏิบัติงาน

 

นโยบายการปฏิบัติงาน

พิทักษ์ เทิดทูน สถาบัน

เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงแนวชายแดนและชุมชนหมู่บ้าน

สานสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน

 

( พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล )

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พบเห็นการกระทำผิด หรือเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดต่างๆแจ้ง


bppsec03@gmail.com

bpp125ster@gmail.com


phaichitra@gmail.com

โทรศัพท์ 086-1092248

ตชด. คือ ผู้รับใช้ประชาชน

ตชด.คือ พี่น้องกับประชาชน 

ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

ประเทศไทยมีไตรรงค์เป็นธงชาติ
ตชด.งานผงาด มั่นคงยิ่ง
แม้ลำบากยาก.เสี่ยงตายใจกล้าจริง
ไม่เคยทิ้ง ผองไทยสู้ อยู่ลำพัง
 มุ่งทำงาน สานเอื้อเฟื้อเพื่อชาวบ้าน
สุข..ผุดผาด ไม่ระทม แต่สมหวัง
อยู่ชายแดน แม้นวายวาง ใจก็ยัง
มุ่งเทิดภักดิ์ จักรีวงศ์ องค์ราชันย์

   พล.ต.ต.วินัย นิลศรี  ประพันธ์

 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ลงชื่อเข้าใช้
ͼ

ʼҹ

ӢšͤԹ
ʼҹ?
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
1359385 Visitors
ผู้มาเยือน
5 ͹ ͹Ź
วันและเวลา
แบบสอบถามความพอใจการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของตำรวจ ร้อย ตชด.125
  
ผลการปฏิบัติงานสำคัญ
งานการพัฒนาและการบริหารจัดการ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ PDF
Imageร้อย ตชด.125 ได้จัดดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และปลูกผักสวนครัวภายในกองร้อยเพื่อเป็นสวัสดิการ ลดรายจ่ายของครอบครัวข้าราชการตำรวจ ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในหน่วยและเป็นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระบรมราโชวาท
< Prev   Next >
งานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
งานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ ๖ กลุ่ม
งานบริการและช่วยเหลือประชาชน
งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๕

Image

Pol.Lt.Col. nirut limwirach

border patrol police company 125

 พ.ต.ท.นิรุตติ์  หลิ่มวิรัช
      ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๕
 
  

คุณลักษณะของ ตชด.

Image

๑.ทำการรบได้อย่างทหาร
๒.ทำการจับกุมปราบปรามได้อย่างตำรวจ
๓.พัฒนาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน
วิสัยทัศน์
วิสัยน์ทัศน์

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๕  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒  เป็นหน่วยปฏิบัติการของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย   การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว  มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความศรัทธา  ให้ความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน�Details...

พันธกิจ
พันธกิจ


๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ  อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เฝ้าระวัง  รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว
๓. รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
๔. พัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง
๕. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗. พัฒนาหน่วยงาน บุคลากร และระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

 

  �Details...

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.
กองร้อยเฉพาะกิจ ตชด.3
งานมวลชนสัมพันธ์
งานพัฒนาสัมพันธ์
งานการฝึกและการเตรียมความพร้อม
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
วิดิทัศน์ผลการปฏิบัติงาน

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้าน

ผลการปฏิบัติงาน  ร้อย ๑๒๕/๒๕๕๖

กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง ร้อย ตชด.๑๒๕

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี

ต้องการจัดเก็บเว็บของเรา
Ѵ纹
Ѵ˹ҹ
纹˹á
Google Search
Googlewww http://www.police125.org
 
Top!
Top!