หน้าหลัก arrow ผู้บังคับบัญชา
Wednesday, 16 October 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

ผู้บังคับบัญชากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 125 PDF พิมพ์ ส่งเมล์

 

พ.ต.ท.นิรุตติ์  หลิ่มวิรัช

ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๕


 

 

ร.ต.อ.เผด็จ เดิมโรย

รอง ผบ.ร้อย .ตชด.๑๒๕

 


 

ร.ต.อ.ฐัตพล สายโรจน์

ผบ.มว.กก.ตชด.๑๒๕๑


 

ร.ต.ท.ปรัชญา หนันกระโทก

ผบ.มว.ตชด.๑๒๕๒


 

ร.ต.อ.สัญชัย อยู่เจริญ

ผบ.มว.ตชด.๑๒๕๓


 

  

ร.ต.อ.นิยม เจริญศิริ

ผบ.มว.ตชด.๑๒๕๔


 

   

ร.ต.ท.ศักดา ทองดีเจริญ

ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๒๕


 

  

ร.ต.ท.สมพงษ์ ชนะชัย

รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๒

จ่ากองร้อย


 

 

ร.ต.อ.ขจรศักดิ์ เจริญดง

รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๒

งานการเงิน


 

 

ร.ต.ท.ศิริ เพ็งไธสง

รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๒

หน.ชุดช่าง ๒

 


 

 

ร.ต.อ.สมมเกียรติ แสงทอง

รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๒

งานขนส่ง

 


 

 

ร.ต.ต.สุกฤษฎิ์ ขันธ์ศิลา

 รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๒

งานสื่อสาร


 

ร.ต.ต.ณรงค์เดช หนูโงน

รอง สว. (ป) กก.ตชด.๑๒ 

งานพยาบาล

 


 

 

 

 

 

วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!