หน้าหลัก
Saturday, 24 August 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

งานลาดตระเวนร่วมตรวจสอบหลักเขต แนวเขตแดน PDF พิมพ์ ส่งเมล์

Image

เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 125 มี

พ.ต.ท.ปาริชาติ บรรจงปรุ เป็น ผบ.ร้อย จัดกำลังพลมี ร.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย

รอง ผบ.ร้อย , ร.ต.ท.คณิศร์ ผิวขาว ผบ.มว.ตชด.1252,ร.ต.ต.พยัคฆ์ สุปะเม

ผบ.มว.ตชด.1251,ร.ต.ต.ชูชาติหวังประสบกลาง ผบ.มว.ตชด.1254 พร้อมกำลังพล

12 นาย และนายสวาย หล้าลา ผช.ผญบ.บ้านทัพเชียม  เดินทางไปพัฒนาสัมพันธ์

และลาดตระเวนร่วมกันกับทหารฝ่ายกัมพูชาที่หลักเขตแดนที่ 41 พิกัด 585329

 ถึง 590350

Image

ฝ่ายกัมพูชาประกอบด้วย ร.อ.สอย สลับ ผบ.ร้อย ลว.1 ปชด 503 ,ร.ท.เซง การี

รอง ผบ.ร้อย พร้อมกำลังพล 10 นาย และนายแฮม พัน ผญบ.จังคาโก้ เพื่อป้องกัน

การรุกล้ำอธิปไตย การกระทำผิดตาม พรบ.ต่างๆ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

โดยทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือประสานการปฏิบัติเป็นอย่างดี

Next >
วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!